JOGO 2 – New York Knicks (1-0) x (0-1) Boston Celtics