JOGO 1 – New York Knicks (0-0) x Boston Celtics (0-0)