Semifinais do Leste (Jogo 1) – Boston Celtics (0-0) x Washington Wizards (0-0)