Semifinais do Leste (Jogo 3) – Washington Wizards (0-2) x Boston Celtics (2-0)