Semifinais do Leste (Jogo 2) – Boston Celtics (1-0) x Washington Wizards (0-1)