Semifinais do Leste (Jogo 7) – Boston Celtics (3-3) x Washington Wizards (3-3)