Primeiro Round do Leste – Boston Celtics (1-0) x Indiana Pacers (0-1)